-->
Languages

key: chemia-pre-virivky-a-swim-spa

key: prava-vody-

key: bayrol-hardnes-stabiliser

PRODUKTY/Chémia pre vírivky a swim spa/Úprava vody /Bayrol Hardnes stabiliser

Bayrol Hardnes stabiliser

Stabilizátor tvrdosti vody

 

Hardness stabiliser pôsobí preventívne proti vyzrážaniu vápenatých usadenín na stenách a v potrubí Vašej vírivky.  

Dávkovanie:  20-30 ml Hardness stabiliser na m3 vody hneď po prvom napustení a  pri ďalších napúšťaniach.   Dávkujte Hardness stabiliser priamo do vody počas chodu čerpadla, hneď po napustení vírivky a pred pridaním ďalších prostriedkov.  

 

Tento výrobok sa môže používať len na špecifikovaný účel.  

 

Bezpečnostné pokyny:

P102 Držať mimo dosahu detí.

P262 Chrániť oči vhodnými okuliarmi,  pokožku vhodným odevom, chrániť odev

 P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Nemiešať s inými chemikáliami.

 Nepožívať. Obsahuje polycarboxylic acid.

 
CENA

 18 EUR