-->
Languages

key: chemia-pre-virivky-a-swim-spa

key: istenie-virivky-

key: -irenie-vody

PRODUKTY/Chémia pre vírivky a swim spa/Čistenie vírivky / Čírenie vody

Čírenie vody

Prípravok Bayrol Clarifiel

Prípravok na prevenciu proti zakaleniu vody.Zvyčajne nie je možné odfiltrovať častice, ktoré spôsobujú zakalenie vody. Čírič spôsobuje, že tieto častice sa zlepia s väčšími časticami a voda sa znova stane čírou. Veľmi malé častice môžu spôsobiť zakalenie vody vo vašej vírivke. To sa dá vyriešiť pomocou číriča Clarifier. Tento výrobok spájaním malých častíc číri zakalenú vodu a výsledkom je iskrivá voda.

 

Dávkovanie: 10 ml na m3  týždeňne. Pridajte požadované množstvo neriedeného výrobku priamo do vody počas chodu filtračného čerpadla. Nechajte filtračné čerpadlo v chode aspoň 2 hodiny. Ak je voda ešte stále mútna aj po 36 hodinách, je to spôsobené organickým znečistením. To sa dá odstrániť zvýšením hladiny aktívneho O2 ( alebo Cl) – môžete pridať 1 vrecko Spa Pure.

 

Rada: Pred pridaním prípravku skontrolujte hodnotu pH pomocou testovacích prúžkov SpaTime a ak je potrebné, upravte na správnu hodnotu 7.0-7.6. Tým umožníte lepšiu účinnosť Clarifier.

Tento výrobok sa môže používať iba na účel, ktorý je uvedený v popise výrobku.

 

Bezpečnostné pokyny: P102 Držať mimo dosahu detí. P262 Nedávať do očí, na pokožku ani na odev. Nemiešať s inými chemikáliami. Nepožívať.

 
CENA

 14 EUR