-->
Languages

key: -virivky-swimspa-aromaterapia

key: prisluenstvo-pre-virivky

key: systemy-na-dezinfekciu-vody

key: uhlikov-filter

PRODUKTY/ Vírivky SwimSpa Aromaterapia/Príslušenstvo pre vírivky/Systémy na dezinfekciu vody/Uhlíkový filter

Uhlíkový filter

Predradený filter z aktívneho uhlia napojený na záhradnú zavlažovaciu hadicu. Účinne odstraňuje olovo, meď, ortuť a stroncium, väčšinu voľného chlóru a jeho derivátov a mnoho organických materiálov, čím sa všeobecne zlepšuje kvalita vody, čím sa predlžuje životnosť vírivky.


Aktívne uhlie má tiež vynikajúcu schopnosť filtrácie sedimentov, odstraňuje piesok, kal, hrdzu a suspendované pevné látky. Predradený filter s aktívnym uhlím v závislosti od kvality vstupujúcej vody postačuje filtrovať 4 500 litrov vody. Možno tiež pripojiť priamo k zmäkčovaču vody.

 
CENA

 35 EUR