-->
Languages

GARANTI

Wellis Spa®
 

10 års garanti på SPA Poolens skalstruktur

Tillverkaren lämnar 10 års garanti på att skalet behåller sin strukturella integritet och gestalt, samt att ingen vattenförlust kommer ske på grund av defekter i SPA Poolens skal.

7 års garanti på SPA Poolens inre yta.

Tillverkaren tillhandahåller användaren av SPA Poolen en 7 års garanti mot blåsbildning, sprickor, eller delaminering.

3 års garanti på SPA Pool-kabinetten

Proizvajalec jamči, da bo kabinet masažnih bazenov brez napak v materialu za obdobje 3 let. Denna garantin täcker specifikt flagor, sprickor eller krympning. Blekning och väderslitage v ytan kommer att ske naturligt över tid. Dessa defekter täcks ej av garantin.

3 års läckage-garanti

Garanti lämnas beträffande läckor från SPA Poolens rörledningsanslutningar, jetmunstycken och kopplingar.

3 års garanti på kontrollsystemet och bildskärmen

Tillverkaren lämnar tre års garanti på materialdefekter (inklusive upphettning) samt utförande gällande bildskärmen och kontrollsystemet. Garantin täcker inte elektriska komponenter. Säkringar, glödlampor eller packningar är därför inte inkluderade.

2 års garanti lämnas på SPA Poolens standard- samt tilläggskomponenter

Tillverkaren lämnar två års garanti på defekter i material samt utförande gällande pumpar, motorer, jets, luftregulatorer, ventiler och andra spakomponenter. En del komponenter, som kan bytas utan att använda verktyg, som filter, filterlock, spakuddar och skyddslås, täcks inte av den här garantin. De är dock garanterat fria från defekter i material samt utförande vid leverans.

2 års garanti lämnas på SPA Poolens termolock

Tillverkaren lämnar 2 års garanti på fel som uppstår på grund av defekter i material eller utförande. Blekning och väderslitage v ytan kommer att ske naturligt över tid. Dessa defekter täcks ej av garantin.

2 års garanti lämnas på Pulsar hydroterapi-systemet

2 års garanti lämnas på defekter i material samt utförande gällande det fabriksinstallerade Pulsar hydroterapi-systemet.

2 års garanti lämnas på ozongeneratorn

2 års garanti lämnas från och med originella leveransdatumet på defekter i material samt utförande gällande ozongeneratorn.

2 års garanti lämnas på in.clears bakteriedödande system

2 års garanti lämnas på defekter i material samt utförande gällande fabriksinstallerade in.clears bakteriedödande system.

2 års garanti lämnas på ljudkomponenterna

2 års garanti lämnas på defekter i material samt utförande gällande de fabriksinstallerade ljudkomponenterna (som nätaggregat, högtalare, sladdar, etc.).

2 års garanti lämnas på LED-belysningen

2 års garanti lämnas på defekter i material eller utförande gällande den fabriksinstallerade LED-belysningen.

2 års garanti lämnas på UV-C desinficeringssystemet

2 års garanti lämnas på defekter i material samt utförande gällande det fabriksinstallerade UV-C desinficeringssystemet. Den här garantin täcker inte lampan i UV-C-systemet.

1 års garanti lämnas på lampan i UV-C-systemet

Vanligtvis är livslängden på en UV-C-lampa 5000 timmar, men det beror på hur den används. Tillverkaren lämnar 1 års garanti på UV-C-lampan.

Garantins omfattning

Den här garantin omfattar endast ursprungsägaren när SPA Poolen blir fakturerad och levererad. Den här garantin börjar gälla från det datum att fabriksfakturan för SPA Poolen har blivit upprättad. Den här garantin upphör att gälla vid byte av ägare före utgångsdatumet för garantiperioden.

Begränsningar

  1. Den här garantin täcker inte skador som har orsakats av misskötsel, avsaknad av underhåll eller kalkbeläggningar.
  2. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ersätta defekta delar med fabriks- eller återanvända delar.
  3. Tillverkaren är inte ansvarig för några skador orsakade av förändringar eller modifieringar gjorda av användaren.
  4. Radiomottagning täcks inte av garantin eftersom mottagningen är beroende av lokala förhållanden. Den mottagna signalen kan försämras om det finns högspänningsledningar i närheten.
  5. Proizvajalec zagotavlja 1 leto splošne garancije za vsak nadomestni del masažnega bazena.
  6. SPA Poolens garanti täcker inte defekter, skador eller fel orsakade av bud, installatör, användare, eller andra personer, husdjur, eller gnagare, eller orsakas av, utan begränsningar, något av följande: vårdslös hantering (lyft av enheten i rörsystemet, skada av ytbehandligen, etc.) inklusive ens egen försumlighet; modifiering av något slag på grund av vilken anledning som helst (inklusive modifiering för att uppnå lokala bestämmelser); felaktig installation (inklusive installation som inte överrensstämmer med de instruktioner och specifikationer som medföljer enheten); kopplingar levererade av installatören av utrustningen; felaktig spänningsmatning eller otillåten elektrisk modifikation; missbruk; felaktig användning, eller avsaknad av ordentligt rutinmässigt underhåll; användning av enheten utan specifierat minimala mängd vatten eller olämplig vattentemperatur; användning av abrasivmedel eller olämpliga rengöringsmedel; eller force majeure, som blixtar, översvämmningar, jordbävningar, etc.
  7. Därutöver, tillverkan är inte ansvarig för oförutsedda eller påföljande skador eller förluster som uppkommer på grund av vilken anledning som helst (exemplvis vattenskador på matta, tak, kakel, marmor, följdskador/följdförluster, etc.) inklusive ens egen försumlighet; skador på, aktar, eller resulterar från: plåtdelar när pool och/eller spa-kemikalier används i enheten eller hårdvattens förhållanden; frivillig badutrustning som inte är tillverkad av Företaget men tillhändahållen av återförsäljaren; installatör eller Företaget; enhetens tidigare användan som funktionsdugligt visningsexemplar; eller defekter som skulle ha upptäckts före installation.
  8. Den här garantin täcker inte: arbetskraft, transport, eller andra kostnader som tillkommer vid borttagning och/eller återinstallation av den ursprungliga enheten och/eller installation av en ersättningsenhet; all kostnad som är relaterad till att möjliggöra reparationer; eller följdskador, inklusive förlorad försäljning, vinst eller affärsnytta av något slag under några som helt omständigheter. SPA Pool-enheter är exkluderade från allt slags garantitäckande om några tillägg, raderingar, eller modifikationer av någon typ överhuvudtaget har gjorts på enheten (eller någon komponent).
  9. Den här garantin täcker inte defekter eller skador som uppkommer på grund av normalt slitage, felaktig installation, modifiering utan tillverkarens skriftliga tillåtelse, olycka, missbruk, kommersiellt eller industriellt bruk, bruk av tillbehör som inte har blivit godkänt av tillverkaren, misslyckan att följa användarmanualen, eller försök till eller gjorda reparationer av någon annan än en godkänd representant för tillverkaren.
  10. Inga av bassängerna från Wellis, utom Holiday Let Spa för kommersiellt eller industriellt bruk, täcks av någon som helst garanti. Garantin för Holiday Let Spa för kommersiellt eller industriellt bruk, är ett år.

Utförande av garanti

Vid garantiärenden, kontakta din återförsäljare. Om du inte kan erhålla service från din återförsäljare, var god och kontakta tillverkaren.

TAGGAR