-->
Languages

SERVICII

Wellis Spa®
 

10 ani garanţie pentru structura spa-ului

Producătorul oferă utilizatorului spa o garanţie extinsă de zece ani pentru integritatea structurală şi a configuraţiei acesteia. Această garanţie acoperă şi orice problemă de etanşeitate legată de defecte ale cuvei spa-ului.

7 ani garanţie pentru finisajul suprafeţei interioare a spa

Producătorul oferă utilizatorului spa-ului o garanţie de 7 ani pentru defecte ale suprafeţei interioare, respectiv cojire, aparitia crăpăturilor sau exfolierea acesteia.

3 ani garanţie pentru carcasa exterioară a spa

Producătorul oferă o garanţie de 3 ani pentru defecte de material ale carcasei exterioare a spa-ului. Această garanţie acoperă exclusiv cojirea, crăparea sau modificarea dimensiunilor acesteia. Decolorarea şi modificarea texturii în timp sunt normale şi nu sunt considerate defecte acoperite de garanţie.

3 ani garanţie pentru etanşeitatea instalaţiei

Etanşeitatea fitingurilor, a circuitelor interne ale instalaţiei şi a racordurilor jeturilor este garantată pentru defecte ale materialelor şi calitate a manoperei.

3 ani garanţie pentru cutia de control si modulul de afişaj

Producătorul garantează modulul de afişaj şi cutia de control a spa-ului (inclusiv partea de încălzire) pentru defecte de material, manoperă sau orice tip de defect pentru o perioadă de trei ani. În ceea ce priveşte componentele electrice, această garanţie nu acoperă siguranţele, becurile şi garniturile.

2 ani pentru echipamentele standard şi opţionale ale spa-ului

Producătorul garantează pompele, motoarele, jeturile, valvele, distribuitoarele şi alte componente ale spa-ului pentru defecte de material sau manoperă pe o perioadă de doi ani. Unele componente care pot fi înlocuite fără ajutorul sculelor, cum ar fi cartuşul filtrului, capacul filtrului, suporţii pentru cap din spa şi sistemele de blocare a acoperitorii, nu sunt incluse în această garanţie, dar sunt garantate a fi fără defecte de material sau manoperă la momentul livrării. 

2 ani garanţie pentru acoperitoarea termică a spa-ului

Producătorul oferă utilizatorului spa-ului doi ani garanţie pentru orice avarie cauzată de defecte de material sau manoperă. Decolorarea şi modificarea texturii în timp sunt normale şi nu sunt considerate defecte acoperite de garanţie.

2 ani garanţie pentru sistemul de hidroterapie Pulsar

Sistemul de hidroterapie Pulsar instalat din fabrică este garantat timp de doi ani pentru defecte de material sau manoperă.

2 ani garanţie pentru generatorul de ozon

Gereneratoul de ozon este garantat timp de doi ani de la data iniţială a livrării pentru defecte de material sau manoperă.

2 ani garanţie pentru sistemul antiseptic in.clear

Sistemul antiseptic in.clear instalat din fabrică este garantat timp de doi ani pentru defecte de material sau manoperă.

2 ani garanţie pentru componentele sistemului audio

Componentele sistemului audio instalate din fabrică (de ex. sursa de alimentare, difuzoare, cabluri, etc.) sunt garantate timp de doi ani pentru defecte de material sau manoperă.

2 ani garanţie pentru iluminatul cu LEDuri

Becurile LED instalate din fabrică sunt garantate timp de doi ani pentru defecte de material sau manoperă.

2 ani garanţie pentru sistemul de dezinfecţie UV-C

Sistemul de dezinfecţie UV-C instalat din fabrică este garantat timp de doi ani pentru defecte de material sau manoperă. Garanţia nu acopera becul sistemului UV.

1 an garanţie pentru becul sistemului UV-C

Durata normală de viaţă a unui bec UV-C este de circa 5000 ore, dar depinde şi de modul de utilizare a acestuia. Producătorul oferă un an garanţie pentru becul UV-C.

Acoperirea garanţiei

De această garanţie poate beneficia doar persoana care este primul cumpărător şi utilizator a spa-ului, din momentul în care primeşte factura şi are loc livrarea. Termenul de garanţie începe la data emiterii facturii de către producător. Garanţia încetează în cazul oricărui transfer al proprietăţii înaintea expirării termenului de garanţie.

 

Limitări

  1. Această garanţie nu acoperă defecte cauzate de utilizarea necorespunzătoare, lipsa întreţinerii sau acumularea depozitelor de calcar.
  2. Producătorul îşi rezervă dreptul de a înlocui orice piese defecte cu piese noi sau recondiţionate.
  3. Producătorul nu este responsabil de orice defecte cauzate de modificări sau schimbări făcute de către utilizator.
  4. Receptia radio nu este acoperită de garanţie întrucât aceasta depinde de condiţiile locale. Recepţia semnalului se poate înrăutăţi dacă există linii de înaltă tensiune în apropierea spa-ului.
  5. Producătorul oferă un an garanţie generală pentru toate piesele de schimb ale spa-ului.
  6. Garanţia spa-ului nu acoperă defecte, deteriorări sau probleme de funcţionare cauzate de manipulant, instalator, utilizator sau alte persoane, animale de companie sau rozătoare, sau care rezultă din oricare din următoarele situaţii, fara a se limita la ele: manipulare neglijentă (ridicarea spa-ului apuncând de tubulatura instalaţiei, deteriorarea finisajului prin contact cu suprafeţe abrazive, etc.) inclusiv deteriorări provocate din neglijenţă; modificări de orice tip, din orice motiv (inclusiv cele necesare pentru respectarea reglementărilor locale); instalare improprie (inclusiv instalare care nu corespunde instrucţiunilor livrate împreună cu spa-ul); folosirea altor racorduri furnizate de instalatorul echipamentului; alimentare electrică necorespunzătoare sau modificare neautorizată a sistemului electric; utilizarea in alte scopuri decât cele pentru care a fost concepută; operare incorectă sau ne-efectuarea operaţiunilor de întreţinere de rutină; utilizarea sistemului fără cantitatea de apă minimă necesară sau la o temperatură neadecvată; folosirea de substanţe de curăţat abrazive ori destinate altor scopuri; cazuri de forţă majoră cum ar fi fulgere, inundaţii, cutremure, etc.
  7. In plus, producătorul nu va fi răspunzător de pagube sau pierderi accidentale sau pe cale de consecinţă rezultate din orice cauză (de exemplu deteriorarea de către apă a mochetei, tavanului, gresiei, marmurei, lipsa de folosinţă, etc.) inclusiv cele provocate prin neglijenţă proprie; deteriorări rezultate din sau având legătură cu: părţile placate care intră în contact cu chimicalele pentru spa/piscină sau utilizarea de apă dură; utilizarea de echipamente opţionale care nu sunt produse de Companie dar sunt furnizate de vânzătorul spa-ului, instalator sau Companie; utilizarea anterioară a spa-ului în showroom care a fost adusă la cunoştinţa cumpărătorului; sau alte defecte care ar fi trebuit să fie descoperite înainte de instalare.
  8. Această garanţie nu acoperă: manopera, transportul sau alte costuri ocazionate de îndepărtarea şi/sau reinstalarea echipamentului avut anterior şi/sau instalarea unui echipament care îl înlocuieşte; orice costuri legate de facilitarea accesului pentru reparaţii; sau pierderi rezultate din imposibilitatea de folosinţă, inclusiv pierderi de vânzări, profit sau oportunităţi de afaceri de orice fel şi în orice circumstanţe. Orice intervenţie asupra spa-ului (sau a oricărui component) prin adăugare, îndepărtare sau modificare de orice fel duce la pierderea garanţiei acesteia.
  9. Această garanție nu acoperă defectele sau pagubele produse în urma utilizării normale, instalării improprii, modificărilor făcute fără consimțământul scris al producătorului, accidentelor, folosirii necorespunzătoare, abuzărilor, folosirii comerciale sau industriale, folosirii unui accesoriu neaprobat de către producător, nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare sau reparațiilor făcute, sau încercate de către oricine altcineva decât un reprezentant autorizat al producătorului.
  10. Toate minipiscinele spa Wellis cu excepția Holiday Let Spa cu utilizare comercială sau industrială sunt excluse din acoperirea oricărei garanții. Pentru Holiday Let Spa cu utilizare comercială sau industrială, garanția este de un an.

Aplicarea garanţiei

Pentru a face o reclamaţie în condiţiile acestei garanţii, contactaţi vânzătorul spa-ului. Dacă vânzătorul nu vă poate oferi serviciile necesare, vă rugăm să contactaţi producătorul.

ETICHETE