-->
Languages

SERWIS

Wellis Spa®
 

10 lat gwarancji na elementy konstrukcji basenu SPA
Producent zapewnia użytkownikowi basenu SPA 10 lat gwarancji na integralność struktury oraz całkowitą nieprzepuszczalność basenu SPA.

7 lat gwarancji na powłokę basenu SPA
Producent zapewnia 7 lata gwarancji, obejmującej złuszczanie się, pękanie lub kurczenie powierzchni basenu.

3 lata gwarancji na misę basenową
Producent zapewnia 3 lata gwarancji na wszelkie usterki materiałowe, dotyczące misy basenowej. Niniejsza gwarancja obejmuje złuszczanie się, pękanie lub kurczenie powierzchni. Blaknięcie powierzchni wraz z upływem czasu będzie następować w sposób naturalny, i nie jest objęte gwarancją.

3 lata gwarancji na szczelność systemu hydraulicznego
System hydrauliczny basenu SPA (mocowania, wewnętrzne orurowanie, urządzenia ciśnieniowe) podlega gwarancji pod względem przecieku, spowodowanego wadami materiałowymi lub produkcyjnymi.

3 lata gwarancji na system sterowniczy oraz wyświetlacz
Producent zapewnia 3 lata gwarancji na system sterowniczy oraz wyświetlacz (łącznie z systemem grzewczym), obejmującej wady materiałowe, produkcyjne oraz inne wady. Zgodnie z informacjami, znajduącymi się na elementach elektrycznych, niniejsza gwarancja nie obejmuje bezpieczników, żarówek oraz uszczelek.

2 lata gwarancji na standardowe oraz dodatkowe komponenty basenu SPA
Producent zapewnia 2 lata gwarancji na pompy, silniki, dysze powietrzne, regulatory, zawory i przełączniki i inne elementy spa, obejmującej wady materiałowe lub produkcyjne. Niektóre części urządzenia, z których większość można wymienić bez użycia narzędzi, takie jak, wkłady filtracyjne, pokrywa filtra, poduszki lub zamki pokrywy, nie objęte są niniejszą gwarancją, ale winny być w stanie idealnym w momencie dostawy.

2 lata gwarancji na pokrywę terminczą basenu SPA
Producent zapewnia 2 lata gwarancji na każdą awarię basenu, wynikającą z wady materiałowej lub produkcyjnej. Blaknięcie powierzchni wraz z upływem czasu będzie następować w sposób naturalny, i nie jest objęte gwarancją.

2 lata gwarancji na system hydroterapii Pulsar
Producent zapewnia 2 lata gwarancji na system hydroterapii Pulsar, obejmującej wady materiałowe lub produkcyjne.

2 lata gwarancji na generator ozonu
Producent zapewnia 2 lata gwarancji (od pierwotnej daty dostawy) na generator ozonu, obejmującej wady materiałowe lub produkcyjne.

2 lata gwarancji na system antyseptyczny
Producent zapewnia 2 lata gwarancji na, fabrycznie zainstalowany, system antyseptyczny, obejmującej wady materiałowe lub produkcyjne.

2 lata gwarancji na elementy systemu audio
Producent zapewnia 2 lata gwarancji na, fabrycznie zainstalowane, elementy systemu audio (tj. zasilacz, głośniki, przewody itd..), obejmującej wady materiałowe lub produkcyjne.

2 lata gwarancji na diody LED
Producent zapewnia 2 lata gwarancji na, fabrycznie zainstalowane, diody LED, obejmującej wady materiałowe lub produkcyjne.

2 lata gwarancji na system dezynfekcji UV-C
Producent zapewnia 2 lata gwarancji na, fabrycznie zainstalowany, system dezynfekcji UV-C, obejmującej wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie jest podane na żarówce systemu UV-C.

1 rok gwarancji na żarówki UV-C
Żywotność żarówki UV-C wynosi około 5000 godzin i zależy od sposobu użytkowania. Producent zapewnia 1 rok gwarancji na żarówki UV-C.

 

Zakres Gwarancji
Niniejsza gwarancja dotyczy tylko pierwotnego nabywcy basenu SPA, posiadające dowód zakupu. Niniejsza gwarancja rozpoczyna się z dniem wystawienia rachunku sprzedaży basenu. Niniejsza gwarancja wygasa z chwilą przeniesienia własności przed upływem okresu gwarancji.

Ograniczenia

  1. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, brakiem konserwacji lub osadzeniem się kamienia.
  2. Producent zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwych części z fabryki lub części regenerowanych.
  3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, powstałe w wyniku zmian lub modyfikacji dokonanych przez użytkownika.
  4. Odbiór radiowy nie jest objęty gwarancją, ponieważ zależy od warunków lokalnych. Sygnał radiowy może zostać zakłócony z powodu bliskości linii wysokiego napięcia.
  5. Producent zapewnia 1 rok gwarancji ogólnej na każdą część zamienną.
  6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad, uszkodzeń lub awarii spowodowanych przez dostarczyciela, instalatora, użytkownika lub inną osobę, przez zwierzęta domowe, gryzonie, lub wynikające z, między innymi, następujących czynności: nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem (podnoszenie urządzenia za orurowanie lub elementy ozdobne, itp.); wykonanie dowolnej modyfikacji urządzenia (w tym, modyfikacji, wynikającej z obowiązku dostosowania się do lokalnych przepisów); nieprawidłowej instalacji (w tym, instalacji niezgodnej z instrukcją oraz specyfikacjami, dostarczonymi z urządzeniem); elementami instalacji, zapewnionymi przez instalatora; nieprawidowego zasilania lub modyfikacji elektrycznych; nieadekwatne użycie; niewłaściwego działania lub braku właściwej konserwacji; korzystanie z urządzenia bez określonej, minimalnej ilości wody lub z wody w nieodpowiedniej temperaturze; wykorzystanie materiału ściernego lub niewłaściwych środków czyszczących; lub zdarzeń losowych, takich jak, wyładowania atmosferyczne, powodzie, trzęsienia ziemi itp.
  7. Ponadto, producent nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub celowe szkody, wynikające z dowolnej przyczyny (np. zalanie dywanu, sufitu, płytek, posadzki marmurowej, itp.); straty, wynikające z: uszkodzenia platerowanych elementów poprzez zastosowanie chemikali lub wynikające z naturalnych właściwości lokalnej wody; dodatkowe wyposażenie basenu, oferowane przez sprzedawcę, instalatora lub producentas, ale nie będące produktem, wytworzonym przez producenta basenu; wykorzystywanie radioodtwarzacza w charakterze wyświetlacza; lub za wady, które powinny zostać wykryte przed instalacją urządzenia.
  8. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: montażu, transportu lub innych kosztów, wynikających z demontażu i/lub ponownej instalacji oryginalnego/nowego urządzenia; kosztów, związanych z naprawą; a także, wszelkich strat finansowych, wynikających z niemożności użytkowania urządzenia w kategorii usługowej. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody, powstałe w wyniku zmian lub modyfikacji dowolnego elementu konstrukcji, dokonanych przez użytkownika.
  9. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń powstałych na wskutek normalnego zużycia, nieprawidłowej instalacji, modyfikacji bez pisemnej zgody producenta, wypadku, niewłaściwego użycia, nadużycia, użycia w celach komercyjnych lub przemysłowych, użycia akcesorium nie zatwierdzonego przez producenta, niestosowania się do instrukcji obsługi czy też napraw dokonanych lub zamierzonych przez kogokolwiek innego niż autoryzowany przedstawiciel producenta.
  10. Każdy produkt spa marki Wellis z wyjątkiem Holiday Let Spa do użytku komercyjnego lub przemysłowego jest wyłączony z jakiejkolwiek gwarancji. W przypadku Holiday Let Spa do użytku komercyjnego lub przemysłowego gwarancja wynosi jeden rok.

Korzystanie z Gwarancji

Aby złożyć reklamację w ramach gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą basenu. W przypadku niemożności uzyskania pomocy od sprzedawcy, należy skontaktować się z producentem.

 

TAGI