-->
Languages

SERVICE

Wellis Spa®
 

10 års garanti på strukturen til spabadets yttervegg
Produsenten gir brukeren av spabadet en ti års garanti på at ytterveggene vil beholde sin strukturelle integritet og konfigurasjon, samt at det ikke vil forekomme tap av vann grunnet en defekt i ytterveggen.

7 års garanti på strukturen til spabadets yttervegg
Produsenten gir brukeren av spabadet en garanti på 7 år mot blemmer, sprekker eller delaminering på spabadets yttervegg.

3 års garanti for spabadets kabinett
Produsenten gir spabadets kabinett en tre års garanti mot defekter i materialet. Denne garantien dekker spesielt avskalling, sprelldannelser eller krymping. Falming og forvitring av overflaten oppstår naturlig over tid. Disse anses ikke for å være defekter som omfattes av garantien.

3 års VVS garanti mot lekkasje
Spabadets tilpasninger, interne avløpsrør og systemet for vannstråler kommer med en garanti mot lekkasjer som skyldes materialer eller utførelse.

3 år på kontrollboksen og display modulen
Produsenten gir displayet og kontrollboksen (inkludert oppvarming) en tre års garanti mot defekter, samt defekter i materialer og utførelse. Denne garantien gjelder ikke for elektriske komponenter, som sikringer, pærer og pakninger.

2 års garanti på spabadets standard- og tilleggskomponenter
Produsenten gir pumpene, motorene, strålene, luftregulatorene, ventilene, avledere og andre spakomponenter en to års garanti mot materialdefekter og utførelse. Noen deler, hovedsakelig slike som kan skiftes uten bruk av verktøy, som filter patroner, filterlokk, spaputer og deksler er ikke inkludert i denne garantien. Det garanteres dog at de er uten defekter i material og utførelse ved leveringstidspunktet.

2 år på spabadets termodekke
Produsenten gir brukeren av spabadet en to års garanti mot feil som skyldes defekter i materiale eller utførelse. Falming og forvitring av overflaten oppstår naturlig over tid. Disse anses ikke for å være defekter som omfattes av garantien.

2 års garanti på hydroterapisystemet fra Pulsar
Pulsar hydroterapisystemet, som ble insallert ved fabrikken, kommer med en garanti på to år mot defekter i materiale eller utførelse.

2 års garanti på ozongeneratoren
Ozongeneratoren kommer med en to års garanti mot defekter i materiale eller utførelse. Den gjelder fra den opprinnelige leveringsdatoen.

2 års garanti på det antiseptiske systemet in.clear
Det antiseptiske systemet in.clear, som ble installert ved fabrikken, kommer med en garanti på to år mot defekter i materiale eller utførelse.

2 års garanti på komponentene til lydsystemet
Lydkomponentene (f.eks strømuttak, høytalere, ledninger o.l.), som ble installert ved fabrikken, kommer med en garanti på to år mot defekter i materiale eller utførelse.

2 års garanti på LED belysningen
LED belysningen, som ble installert ved fabrikken, kommer med en garanti på to år mot defekter i materiale eller utførelse.

2 års garanti på disinfeksjonssystemet UV-C
Disinfeksjonssystemet UV-C, som ble installert ved fabrikken, kommer med en to års garanti mot defekter i materiale eller utførelse. Denne garantien gjelder ikke for pærene i UV-C systemet.

1 års garanti på UV-C pæren
En UV-C pære har en naturlig levetid på rundt 5000 timer, avhengig av hvordan den blir brukt. Produsenten gir en UV-C pæren en garanti på ett år.

 

Hvem garantien omfatter
Denne garantien omfatter bare den originale kjøperen av spabadet, altså den som fikk spabadet fakturert og levert. Denne garantien gjelder fra kompileringsdatoen til fabrikkens fakturering av spabadet. Denne garantien utløper dersom eierskapet overføres til en annen. Dette gjelder selv om garantitiden som sådan ikke har utløpt.

 

Begrensninger

  1. Denne garantien dekker ikke skader forårsaket av feilbruk, mangel på vedlikehold eller kalkavleiringer.
  2. Produsenten forbeholder seg retten til å erstatte defekte deler med fabrikkproduserte eller reproduserte deler.
  3. Produsenten er ikke ansvarlig for skade forårsaket av endringer eller modifikasjoner utført av brukeren.
  4. Radimottak dekkes ikke av garantien, fordi slikt mottak avhenger av lokale betingelser. Mottaksignalet kan forringes dersom det er høyspentledninger i nærheten av spaet.
  5. Produsenten gir en garanti på ett år for hver enkelt reservedel knyttet til spabadet.
  6. Garantien for spabadet gjelder ikke defekter, skader eller feil forårsaket av vanlig transportør, installatøren, brukeren eller andre personer, kjæledyr, gnagere eller som er et resultat av, uten begrensninger, noe av det følgende: uforsiktig håndtering (løfteenhet pga avløpsrør, skraping av fasaden etc.) inkludert neglisjering; alle typer modifikasjoner uansett grunn (inkludert modifikasjoner for å møte lokale koder); upassende installasjon (inkludert installasjon som ikke er i samsvar med instruksjoner og spesifikasjoner gitt sammen med produktet); forbindelser gitt av installatøren av utstyret; upassende strømstyrke eller uautoristerte elektriske modifikasjoner; misbruk; ukorrekt drift; eller mangel på skikkelig og rutinemessig vedlikehold; drift av enheten uten at den inneholder angitt minimums mengde med vann eller at vannet ikke har riktig temperatur; bruk av slipemidler eller ukorrekte rengjøringsmidler; hendelser utenfor vår kontrol, slik som lynnedslag, oversvømmelser, jordskjelv og lignende.
  7. I tillegg er ikke produsenten ansvarlig for uhell eller skader som følger av uhell eller tap som oppstar uansett grunn (for eksempel vannskader på teppe, tak, fliser, marmor, tap av bruk og så videre), inkludert egen neglisjering; skader på, som forventet eller resultat av: belagte deler når spa og/eller spakjemikalier brukes i enheten eller hardt vann; valgfritt badeutstyr som ikke er produsert hos produsenten men tilbudt av forhandleren, installatøren eller firmaet; tidligere bruk av enheten som utstillingsmodell; eller defekter som burde ha vært oppdaget før installering.
  8. Denne garantien dekker ikke uavhengig av grunn eller omstendighet: arbeid, transport eller andre kostnader som har oppstått ved fjerning og/eller reinstallering av den originale enheten og/eller installering av en erstatningsenhet; kostnader relatert til å få tilgang til reparasjon; eller tap av bruksmulighet; inkludert tap av salg, profitt eller forretningsfordel. Spabadets enheter er ekskludert fra å være dekket av garantien dersom det har blitt utført tillegg, sletting eller moderasjoner på enheten (eller på noen av komponentene).
  9. Garantien dekker ikke defekter eller skade forårsaket av normalt bruk, upassende installering, endringer foretatt uten produsentens skriftlige samtykke, ulykke, misbruk, kommersielt eller industrielt bruk, bruk av et tilbehør som ikke er godkjent av produsenten, unnlatelse i å følge bruksanvisningen eller reparasjoner utført av eller forsøkt utført av andre enn en autorisert representant for produsenten.
  10. Alle Wellis-spa, med unntak av Holiday Let Spa i kommersiell eller industriell bruk, er ikke omfattet av garantidekning. For Holiday Let Spa i kommersiell eller industriell bruk er garantien ett år.

 

Garantiens ytelse

For å fremme et krav under garantien, bes du kontakte din forhandler. Dersom det ikke er mulig å komme i kontakt med forhandleren, bes du kontakte produsenten.

 

ETIKETTER

HISTORIKK