Languages

SZOLGÁLTATÁS

Garanciális feltételek masszázsmedencéinkhez

10 év garancia a masszázsmedence héjszerkezetére

A gyártó 10 éves kiterjesztett garanciát biztosít a masszázsmedence felhasználói számára a héj szerkezeti egységének és konfigurációjának megtartására. Ezen időszak alatt a masszázsmedence héjszerkezetének hibájából nem fordul elő vízveszteség.

7 év garancia a masszázsmedence héjfelületére

A gyártó 7 éves garanciát biztosít a masszázsmedence felhasználói számára a masszázsmedence héjának hólyagosodása, törése vagy rétegleválása ellen.

3 év garancia a masszázsmedence szekrényére

A gyártó 3 évig garantálja, hogy a masszázsmedencek szekrénye anyaghibáktól mentes marad. Ez a garancia kifejezetten kiterjed hámlásra, repedésre vagy zsugorodásra. A felület fakulása és eróziója természetesen előfordul az idő múlásával, ez nem tekinthető szavatossági hibának.

3 év garancia a csőhálózat szivárgása ellen

A garancia a masszázsmedence szerelvényeire. belső csőhálózatára és a fúvókák szerelvényeire vonatkozik, anyag- vagy gyártási hibák miatti szivárgás esetén.

3 év a vezérlődobozra és a kijelző egységre

A gyártó 3 éves garanciát vállal a kijelző és a SPA vezérlődoboz (beleértve a fűtést is) anyag- és gyártási hibáival vagy bármely más meghibásodásával szemben. Az elektromos alkatrészek közül a garancia nem terjed ki a biztosítékokra, izzókra és tömítésekre.

2 év a standard és opcionális masszázsmedence alkatrészekre

A gyártó két éves garanciát vállal a szivattyúk, motorok, fúvókák, levegőszabályozók, szelepek, elosztók és egyéb spa alkatrészek anyag- és gyártási hibáival szemben Egyes alkatrészekre, amelyek többsége szerszámok használata nélkül cserélhető, mint például a szűrőbetétek, szűrőfedelek, spa párnák és fedélzárak, nem vonatkozik ez a garancia, de garantáltan mentesek az anyag- és gyártási hibáktól a szállítás időpontjában.

2 év a masszázsmedence Thermo borítójára

A gyártó 2 éves garanciát vállal a masszázsmedence felhasználói számára anyag- vagy gyártási hibákból eredő meghibásodásokkal szemben. A felület fakulása és eróziója természetesen előfordul az idő múlásával, ez nem tekinthető szavatossági hibának.

2 év garancia a Pulsar hidroterápiás rendszerre

A gyárilag beépített Pulsar hidroterápiás rendszerre 2 év garancia vonatkozik anyag- vagy gyártási hibákkal szemben. 2 év garancia az ózongenerátorra Az ózongenerátorra 2 éves garancia vonatkozik anyag- vagy gyártási hibákkal szemben az eredeti szállítás időpontjától kezdődően.

2 év garancia az in.clear fertőtlenítő rendszerre

A gyárilag beépített in.clear fertőtlenítő rendszerre 2 éves garancia vonatkozik anyag- vagy gyártási hibákkal szemben.

2 év garancia az audió rendszer alkatrészeire

A gyárilag telepített audió alkatrészekre (pl. tápegység, hangszóró, vezetékek stb.) 2 éves garancia vonatkozik anyag- vagy gyártási hibákkal szemben.

2 év garancia a LED lámpákra

A gyárilag beépített LED lámpákra 2 éves garancia vonatkozik anyag- vagy gyártási hibákkal szemben.

2 év garancia az UV-C fertőtlenítő rendszerre

A gyári UV-C fertőtlenítő rendszerre 2 éves garancia vonatkozik anyag- vagy gyártási hibákkal szemben. Ez a garancia nem terjed ki az UV-C rendszer izzójára.

1 év garancia az UV-C izzóra

Az UV-C izzó természetes élettartama mintegy 5000 óra, de ez függ a használat módjától is. A gyártó egy 1 éves garanciát vállal az UV-C izzóra.

A jótállás terjedelme

Ez a garancia csak a masszázsmedence eredeti vásárlójára terjed ki, számlázás és szállítás után. A garancia a masszázsmedence gyári számlájának kiállítási dátumával kezdődik. Ez a garancia megszűnik a tulajdonjog átruházása esetén, a szavatossági idő lejárata előtt.

Korlátozások

 1. Ez a garancia nem terjed ki helytelen használatból, a karbantartás hiányából vagy vízkőlerakódásból származó károkra.
 2. A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a hibás alkatrészeket gyári vagy utángyártott alkatrészekre cserélje ki.
 3. A gyártó nem felelős olyan károkért, amelyeket a felhasználó által végzett változtatások vagy módosítások okoztak.
 4. A rádióvételre nem vonatkozik a garancia, mert a vétel a helyi körülményektől függ. A vételi jel romolhat, ha nagyfeszültségű vezetékek vannak a medence közelében.
 5. A gyártó 1 év általános garanciát biztosít a masszázsmedence minden alkatrészére.
 6. A masszázsmedence garanciája nem vonatkozik azokra a hibákra, sérülésekre vagy meghibásodásokra, amelyeket a szállító, telepítő, felhasználó vagy más személy, háziállat vagy rágcsáló okozott vagy a következő okok bármelyikéből erednek, korlátozás nélkül: gondatlan kezelés (emelés a vezetékeknél fogva, a felület csiszolása stb.), beleértve a saját gondatlanságot is, bármilyen típusú, bármilyen okból történő módosítás (beleértve a helyi előírásokhoz való igazodás céljából történő módosításokat); nem megfelelő telepítés (ideértve a készülékhez adott utasításoknak és előírásoknak nem megfelelő telepítést); felszerelő által biztosított csatlakozók; helytelen tápfeszültség használata vagy jogosulatlan elektromos módosítás; helytelen használat és működtetés vagy a megfelelő szokásos karbantartás hiánya; a készüléknek nem a meghatározott minimális mennyiségű vízzel történő működtetése vagy nem megfelelő vízhőmérséklet; koptató vagy helytelen tisztítószerek használata; vagy természeti csapások, például villámcsapás, árvíz, földrengés stb.
 7. Ezen felül, a gyártó nem felelős azokért a bármilyen okból eredő esetleges vagy következményes károkért vagy veszteségekért (például szőnyeget, mennyezetet, csempét, márványt ért vízkár, a használat kiesése stb.), beleértve a saját gondatlanságából eredő károkat is, amelyek a következőket érintik vagy azokra vezethetőek vissza: krómozott részek, ha a medencében vegyi anyagokat alkalmaznak, vagy kemény víz; nem a Vállalat által előállított, de a kereskedő, a telepítő vagy a Vállalat által forgalmazott opcionális fürdőfelszerelés, az egység előzetes bemutatótermi használata, vagy olyan hibák, amelyeket telepítés előtt fel kellett volna fedezni.
 8. Ez a garancia semmilyen körülmények között nem terjed ki a munkadíjakra, szállítási vagy egyéb olyan költségekre, amelyek az eredeti berendezés eltávolítása és/vagy újratelepítése vagy a cserekészülék üzembe helyezése vagy a javítás céljából történő hozzáférés biztosítása során merülnek fel; vagy a kiesett használat által okozott károkra, beleértve az elmaradt árbevételt, nyereséget vagy bármilyen üzleti előnyt. masszázsmedence egységek minden garanciája megszűnik, ha a berendezésen (vagy bármely komponensén) bármilyen jellegű hozzáadásra, törlésre vagy módosításra került sor.
 9. Jelen garancia nem fedezi a hétköznapi használatból eredő kopást és elhasználódást, valamint nem vonatkozik a nem megfelelő telepítésből, a gyártó írásos engedélye nélküli átalakításból, balesetből, nem rendeltetésszerű használatból, visszaélésből, rongálásból, kereskedelmi vagy ipari felhasználásból, a gyártó által nem engedélyezett kiegészítő használatából, a felhasználói kézikönyvtől való eltérésből, vagy a gyártó kijelölt képviselőjétől eltérő személy általi javítás eszközöléséből vagy annak megkísérléséből eredő károkért.

A garancia teljesítése

Ha garanciális igényt szeretne bejelenteni, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Ha nem kap szolgáltatást a kereskedőtől, kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval

KÁD

A gyártó/importőr kifejezetten felhívja a vásárló figyelmét arra, hogy nem javasolja a termék beépítését, továbbá fenntartja a jogot a termékre vállalt jótállásának megvonására, amennyiben az beépítésre került. Gyártó/importőr tájékoztatja a vásárlót, hogy amennyiben a fenti felhívás ellenére beépítésre került termékre vonatkozó hibabejelentés esetén a gyártó/importőr által akkreditált szerelő a helyszínre történő kiszállás során megállapítja, hogy a termék hibáját a nem szakszerű beépítés okozta, úgy a gyártó/importőr jótállási kötelezettsége nem áll be és ebben az esetben az aktuálisan érvényes árlista alapján a gyártó/importőr által akkreditált szerelőkiszállási-és munkadíja a vásárló részére kiszámlázásra kerül.

Amennyiben agyártó/importőr által akkreditált szerelő megállapítja,hogy a termékmeghibásodása garanciális eredetű és jótállás alapján a termék kicseréléséhez vagy kijavításához a termék kibontása, kiemelése, illetőleg elszállítása szükséges, úgy a termék - állagsérelem nélkül történő - kibontásával és annak ismételten történő beépítésével együtt járó valamennyi költség (pl. kőműves, burkolási munkák anyag-és munkadíja, stb.) a vásárlót terheli és az ezzel kapcsolatos valamennyi feladat elvégzése, illetve elvégeztetése, a munkák megszervezése szintén a vásárló kötelezettsége. A gyártót/importőrt a termék kibontásával és annak újra történő beépítésével kapcsolatban felmerült költségekkel és az ezen munkálatok során felmerült károkkal kapcsolatban semmiféle felelősség nem terheli.

Jótállási igény érvényesítését kizáró okok

Nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe az alábbi okokra visszavezethető hibák, és azok elhárítása:

 1. A nem rendeltetésszerű beüzemelés, használat, vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelőkezelése vagy működtetése, ideértve különösen a helytelen tárolást,szállítást,leejtést, nem megfelelő üzemeltetési körülményeket, elemi kárt, külső behatás okozta rongálást, sérülést, egyéb, a vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodást
 2. A gyártó/importőr által előírt rendszeres ellenőrzés és karbantartás elmulasztása.
 3. A keletkezett meghibásodás a normál elhasználódásnak vagy az üzemszerű kopásnak tulajdonítható.
 4. Ha a meghibásodás bekövetkezésében a nem eredeti, vagy a termék gyártója által jóvá nem hagyott segéd- és kellékanyagok használata közrehatott.
 5. Bármely, a hibát vagy annak okát előidézőbeavatkozás vagy javítás,amelyet nem a gyártó/importőr általakkreditált szerelő/szerviz partnervégez.
 6. A víz keménységére, illetőleg a víz szakszerűtlen karbantartására, illetve vegyi adagolására visszavezethető károk.
 7. A fúvókákban idegen anyagok által okozott kár.
 8. A használatból eredőkopási kár.
 9. Ha a sérülés vagy meghibásodás a helytelen telepítés,mozgatás, hanyagság miatt keletkezett.
 10. Rongálás, vagy agyártó/importőr által előzetesen írásban nem engedélyezett átalakítás során bekövetkezett kár.
 11. A jótállás nem terjed ki a szivattyútömítésekre.
 12. Egyes háztartási tisztítószerek károsíthatják a terméket és annak részeit, az ebből eredő sérülésekre és elszíneződésekre a jótállás nem terjed ki.
 13. A kád testet alkohol- és acetát tartalmú tisztítószerekkel kezelni szigorúan tilos, a tisztítás egyedüli megfelelő módja a speciálisan erre a célra készített tisztítószerek használata, továbbá a kádban illóolajok használata is tilos – a jelenpontban foglalt bármely előírás megszegésével összefüggőhibákra a jótállás nem terjed ki.
 14. A termék nem megfelelő alátámasztása olyan esetekben, amikor a termékhez adott lábak nem tartólábak, hanem szintezőláb funkciót látnak el.
 15. Az előírt vízkeménység 6-9 német keménységi fok között van, javasoljuk vízlágyító berendezés használatát a készülék üzemeltetése során, ennek elmulasztása esetén a vízkőlerakódás okozta meghibásodásnál gyártó/importőr nem vállalja a garanciát.
 16. Üvegtörésre nem vonatkozik a jótállás, kivéve, ha a terméket a gyártó/importőr szállítja ki, és a sérülés tényét a vásárló szállítói jegyzőkönyvvel igazolni tudja.

Hidromasszázs kád speciális garanciális feltételei

10 év a kád héj szerkezetére

A gyártó/importőr a vásárlás időpontjától számítva 10 év jótállást vállal arra, hogy a kádhéjon keresztül nem következik be vízvesztés, továbbá arra, hogy a kád héj szerkezetileg a jótállási idő tartama alatt a rendeltetésének megfelelő állapotú (ide nem értve az esztétikai hibákat, sérüléseket, kopásokat)

3 év a kád héj felületére

A gyártó/importőr a vásárlás időpontjától számítva 3 év jótállást vállal az akril kád héjra (ide nem értve a fizikai behatásból eredő töréseket, sérüléseket), hólyagosodás vagy leválás miatti anyag- vagy gyártási hibákkal szemben.

2 év a kád csőhálózatára
Amennyiben a beüzemelés a gyártó/importőr által akkreditált szerelő által történik:

A kád vízvezeték szerelvényeire anyag- vagy gyártási hibák miatti vízszivárgással szemben a gyártó/importőr 2 év jótállást vállal a beüzemelés időpontjától számítva.

1 év a kád csőhálózatára
Amennyibenabeüzemelést nem a gyártó/importőr által akkreditált szerelő végezte:

Akád vízvezeték szerelvényeire anyag- vagy gyártási hibák miatti vízszivárgással szemben a gyártó/importőr 1 év jótállást vállal a vásárlás időpontjától számítva.

1 év jótállást vállal agyártó/importőr az alábbi alkatrészekre:

 • E-Multi, E-Max, E-Drive, E-plus, Aero, és hidromasszázs rendszerekre, jetekre;
 • A csaptelep szivárgásmentes üzemeltetésére, a kerámia betétre, a csaptelepházra;
 • Az Ózon generátorra, pezsgő motorra, szivattyúra, fűtésre, LED világításra, multimedia tv rendszerre.

90 nap jótállást vállalagyártó/importőr a fejpárnára, az eredeti szállítás időpontjától.

A jótállás nem terjed ki a biztosítékokra, izzókra, tömítésekre és csapágyakra.

Kádtest speciális feltételei

10 év a kád héjszerkezetére:

A gyártó/importőr a vásárlás időpontjától számítva 10 év jótállást vállal arra, hogy a kádhéjon keresztül nem következik be vízvesztés, továbbá arra, hogy a kád héj szerkezetileg a jótállási időtartama alatt a rendeltetésének megfelelő állapotú (ide nem értve az esztétikai hibákat, sérüléseket, kopásokat) 3 év a kád héj felületére :Agyártó/importőr a vásárlás időpontjától számítva 3 év jótállást vállal az akril kád héjra (ide nem értve a fizikai behatásból eredőtöréseket,sérüléseket), hólyagosodás vagy leválás miatti anyag- vagy gyártási hibákkal szemben.

JÓTÁLLÁS – SZANITER, SZAUNA

A gyártó/importőr kifejezetten felhívja a vásárló figyelmét arra, hogy nem javasolja a termék beépítését kizárólag szakszerviz által.

Gyártó/importőr tájékoztatja a vásárlót, hogy amennyiben a fenti felhívás ellenére beépítésre került termékre vonatkozó hibabejelentés esetén a gyártó/importőr által akkreditált szerelő a helyszínre történőkiszállás során megállapítja, hogy a termék hibáját a nem szakszerű beépítés okozta, úgy a gyártó/importőr jótállási kötelezettsége nem áll be és ebben az esetben az aktuálisan érvényes árlista alapján agyártó/importőr által akkreditált szerelő kiszállási- és munkadíja a vásárló részére kiszámlázásra kerül. Amennyiben a gyártó/importőr általakkreditált szerelő megállapítja, hogy a termék meghibásodása garanciális eredetű és jótállás alapján a termék kicseréléséhez vagy kijavításához a termék kibontása, kiemelése, illetőleg elszállítása szükséges, úgy a termék - állagsérelem nélkül történő - kibontásával és annak ismételten történő beépítésével együtt járó valamennyi költség(pl. kőműves, burkolási munkák anyag- és munkadíja, stb.) a vásárlót terheli és az ezzel kapcsolatos valamennyi feladat elvégzése, illetve elvégeztetése, a munkák megszervezése szintén a vásárló kötelezettsége.A gyártót/importőrt a termék kibontásával és annak újra történőbeépítésével kapcsolatban felmerült költségekkel és az ezen munkálatok során felmerült károkkal kapcsolatban semmiféle felelősség nem terheli.

Jótállási igény érvényesítését kizáró okok Nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe az alábbi okokra visszavezethető hibák, és azok elhárítása:

 1. A nem rendeltetésszerű beüzemelés, használat, vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelőkezelése vagy működtetése, ideértve különösen a helytelen tárolást,szállítást, leejtést, nem megfelelő üzemeltetési körülményeket, elemi kárt, külső behatás okozta rongálást, sérülést, egyéb, a vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodást.
 2. A gyártó/importőr által előírt rendszeres ellenőrzés és karbantartás elmulasztása.
 3. A keletkezett meghibásodás a normál elhasználódásnak vagy az üzemszerű kopásnak tulajdonítható.
 4. Ha a meghibásodás bekövetkezésében a nem eredeti, vagy a termék gyártója által jóvá nem hagyott segéd- és kellékanyagok használata közrehatott
 5. Bármely, a hibát vagy annak okát előidézőbeavatkozás vagy javítás, amelyet nem a gyártó/importőr általakkreditált szerelő/szerviz partner végez.
 6. A víz keménységére,illetőleg a víz szakszerűtlen karbantartására, illetve vegyi adagolására visszavezethető károk.
 7. A fúvókákban idegen anyagok által okozott kár.
 8. A használatból eredő kopási kár.
 9. Ha a sérülés vagy meghibásodás a helytelen telepítés, mozgatás, hanyagság miatt keletkezett.
 10. Rongálás vagy a gyártó/importőr által előzetesen írásban nem engedélyezett átalakítás során bekövetkezett kár.
 11. A jótállás nem terjed ki a szivattyú tömítésekre
 12. Egyes háztartási tisztítószerek károsíthatják a terméket és annak részeit, az ebből eredő sérülésekre és elszíneződésekre a jótállás nem terjed ki.
 13. A kád testet alkohol- és acetát tartalmú tisztítószerekkel kezelni szigorúan tilos, a tisztítás egyedüli megfelelő módja a speciálisan erre a célra készített tisztítószerek használata, továbbá a kádban illóolajok használata is tilos – a jelen pontban foglalt bármely előírás megszegésével összefüggőhibákra a jótállás nem terjed ki.
 14. A termék nem megfelelő alátámasztása olyan esetekben, amikor a termékhez adott lábak nem tartólábak, hanem szintezőláb funkciót látnak el.
 15. Az előírt vízkeménység 6-9 német keménységi fok között van, javasoljuk vízlágyító berendezés használatát a készülék üzemeltetése során, ennek elmulasztása esetén a vízkőlerakódás okozta meghibásodásnál gyártó/importőr nem vállalja a garanciát.
 16. Üvegtörésre nem vonatkozik a jótállás, kivéve, ha a terméket a gyártó/importőr szállítja ki, és a sérülés tényét a vásárlószállítói jegyzőkönyvvel igazolni tudja..
 AlapgaranciaKiterjesztett garancia
Aromaterápiás zuhanyfej 1 év  
Csaptelepek 5 év  
Fejzuhany 1 év +1 év
Gőzkabin 1 év +1 év
Kádparaván 3 év +2 év
Lefolyó, bekötő 6 hónap  
Okos WC

10 év a porcelánra
2 év a gépészetre

 
Zuhanyfolyókák, padlóösszefolyók 30 év  
Porcelán mosdó 10 év  
Porcelán WC-k, bidék, piszoár 10 év  
Szauna fűtőszál /izzó /kiegészítők 6 hónap  
Szauna szerkezet (kivéve kopó felületek) 1 év  
Szauna Kályha / Vezérlő-kezelő 1 év  
Szabadon álló kádak 10 év  
WC tartály 5 év  
WC ülöke 1 év  
Zuhany kiegészítők 1 év  
Zuhanykabinok, walk-in zuhanyfalak 3 év +2 év
Zuhanypanel 1 év +1 év
Zuhanytálca 3 év +2 év
ELŐZMÉNYEK