-->
Languages

SERVIS

Wellis Spa®
 

10 letá záruka na strukturu skeletu vany SPA Pool
Výrobce poskytuje uživateli vany SPA Pool 10 letou záruku, že si skelet udrží svou neporušenou strukturu a konfiguraci a nebude unikat voda v důsledku závady ve skeletu vany SPA Pool.

7 letá záruka na povrch skeletu vany SPA Pool
Výrobce poskytuje uživateli vany SPA Pool 7 letou záruku na odlupování, popraskání nebo delaminaci skeletu vany SPA Pool.

3 letá záruka na skříň vany SPA Pool
Výrobce zaručuje, že skříň vany SPA Pool bude bez závad materiálu po dobu 3 let. Tato záruka se vztahuje výslovně na loupání, praskání nebo smršťování. Blednutí a opotřebení povrchu nastává v průběhu času přirozeně, tyto skutečnosti nejsou považovány za oprávněně uplatnitelné vady.

3 letá záruka na unikání vody
Na doplňky vany SPA Pool, vnitřní vodovodní potrubí a tryskové sestavy se vztahuje záruka na zatékání z důvodu vady materiálu nebo zpracování.

3 letá záruka na ovládací skříňku a zobrazovací modul
Výrobce poskytuje záruku na displej a ovládací skříňku (topení je součástí balení), na vady materiálu a zpracování nebo jakoukoli závadu po dobu tří let. V souladu s elektrickými komponenty se tato záruka nevztahuje na pojistky, žárovky a těsnění.

2 roky na standardní a volitelné součástí vany SPA Pool
Výrobce poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování u čerpadel, motorů, trysek, regulátorů vzduchu, ventilů a dalších komponentů po dobu dvou let. Některé části, z nichž většina může být vyměněna bez použití nářadí, jako jsou filtrační vložky, víčko filtru, podložky a zámky krytu, nejsou zahrnuty v této záruce, ale je zaručeno, že neobsahují žádné závady materiálu a byly odborně zpracovány v době doručení.

2 letá záruka na Termoizolační kryt vany SPA Pool
Výrobce poskytuje uživateli vany SPA Pool 2 letou záruku na jakékoli selhání v důsledku vady materiálu nebo zpracování. Blednutí a opotřebení povrchu nastává v průběhu času přirozeně, tyto skutečnosti nejsou považovány za oprávněně uplatnitelné vady.

2 letá záruka na hydroterapii systému Pulsar
Na výrobcem instalovanou hydroterapii systému Pulsar je poskytována záruka na vady materiálu nebo provedení po dobu 2 let.

2 letá záruka na generátor kyslíku
Na generátor kyslíku je poskytována záruka na vady materiálu nebo provedení po dobu 2 let od data doručení.

2 letá záruka na in.clear antiseptický filtrační systém
Na výrobcem instalovaný in.clear antiseptický filtrační systém je poskytována záruka na vady materiálu nebo provedení po dobu 2 let.

2 letá záruka na komponenty audiosystému
Na výrobcem instalované komponenty audiosystému (tj. napájení, reproduktory, dráty, atd.) je poskytována záruka na vady materiálu nebo provedení po dobu 2 let.

2 letá záruka na LED světla
Na výrobcem instalovaná LED světla se vztahuje záruka na vady materiálu nebo provedení po dobu 2 let.

2 letá záruka na dezinfekční systém UV-C
Na výrobcem instalovaný UV-C dezinfekční systém se vztahuje záruka na vady materiálu nebo provedení po dobu 2 let. Tato záruka se nevztahuje na žárovku UV-C systému.

1 letá záruka na UV-C žárovku
Běžná životnost UV-C žárovky je asi 5000 hodin, ale záleží na jejím způsobu využití. Výrobce poskytuje roční záruku na UV-C žárovku.

 

Rozsah záruky
Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupce SPA Pool vany, kterému byla fakturována a doručena. Tato záruka je poskytnuta ode dne vystavení faktury za SPA Pool vanu. Tato záruka zaniká při jakémkoli převodu vlastnictví před uplynutím záruční doby.

Omezení

  1. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, nedostatečnou údržbou nebo vápennými usazeninami.
  2. Výrobce si vyhrazuje právo nahradit vadné součásti díly z výroby nebo repasovanými díly.
  3. Výrobce není odpovědný za škody způsobené změnami a úpravami provedenými uživatelem.
  4. Na radiový signál se nevztahuje záruka, protože příjem závisí na místních podmínkách. Přijatý signál se může zhoršit, pokud se v blízkosti vany nachází vedení vysokého napětí.
  5. Výrobce poskytuje 1 letou záruku na každý náhradní díl vany SPA Pool.
  6. Záruka na vanu SPA Pool se nevztahuje na vady, poškození nebo selhání způsobené běžným dopravcem, technikem, uživatelem nebo jinou osobou, domácími zvířaty nebo hlodavci, nebo vyplývající, bez omezení, z některých následujících: neopatrná manipulace (zvedání kvůli vodoinstalaci, brusným úpravám, atd.), včetně vlastní nedbalosti; modifikace jakéhokoliv typu z jakéhokoli důvodu (včetně úprav pro splnění místních předpisů a podmínek); nesprávná instalace (včetně instalace, která není v souladu s pokyny a specifikacemi uvedenými u výrobku); přípojky nahrazené instalátorem zařízení; napájecí napětí nevhodné nebo neoprávněné elektrické modifikace; zneužití; chybná manipulace, nebo nedostatek řádné běžné údržby; provoz jednotky bez stanoveného minimálního množství vody nebo při nevhodné teplotě vody; využití hrubých nebo nevhodných čisticích prostředků; nebo živelné pohromy, jako jsou blesky, záplavy, zemětřesení, atd.
  7. Kromě toho není výrobce zodpovědný za náhodné nebo následné škody nebo ztráty vyplývající z jakékoliv příčiny (například poškození vodou - koberce, stropu, dlažby, mramoru, ztráta využití, atd.), včetně vlastní nedbalosti; škody vztahující se nebo vyplývající z: plátovaných dílů, pokud jsou ve vaně a/nebo v jednotce používané chemické látky, nebo je užívána ve špatné kvalitě vody; volitelné zařízení vany, které není vyrobeno Společností, ale nahrazeno prodejcem, technikem Společnosti; první použití přístroje podle provozního displeje; nebo vady, které by měly být objeveny před instalací.
  8. Tato záruka nezahrnuje: práci, dopravu, nebo jiné náklady spojené s odstraněním a / nebo reinstalaci původní jednotky a / nebo instalaci náhradní jednotky; veškeré náklady spojené se získáním přístupu k opravě; nebo ztráta možnosti užívání v důsedku poškození, včetně ztráty tržeb, zisku nebo obchodních výhod jakéhokoli druhu za žádných okolností. U vany SPA Pool jsou vyloučeny z jakékoli záruky případná doplnění, odstranění, nebo úpravy jakéhokoliv druhu, které byly provedeny na přístroji (nebo na kterékoli složce).
  9. Tato záruka se nevztahuje na vady nebo poškození způsobené běžným opotřebením, nesprávnou instalací, změny bez písemného souhlasu výrobce, nehody, zneužití, komerční a průmyslové použití, použití příslušenství neschválené výrobcem, nedodržení návodu k obsluze, nebo opravu, či pokus o opravu, provedenou kýmkoli jiným, než autorizovaným zástupcem výrobce.
  10. Na žádné vířivky Wellis, s výjimkou vířivek Holiday Let Spa v komerčním či průmyslovém použití, se nevztahuje záruka. U vířivek Holiday Let Spa v komerčním či průmyslovém použití činí záruční lhůta jeden rok.

Uplatnění záruky

Chcete-li uplatnit nárok v rámci této záruky, obraťte se na prodejce. V případě, že není možné získat tuto službu u prodejce, obraťte se prosím na výrobce

 

TAGY