PRODUKTY/Bazénová a vaňová chémia/Chémia do In Clear

Chémia do In Clear

Základný balík chémie k zariadeniu In Clear

Obsahuje:

 Mínus P - Prípravok na zníženie hodnoty pH vody 

 Hardnes Stabiliser - Prípravok zamedzenie vyzrážania minerálov z vody

  5-funkčný tester  - na meranie Cl, Br, O2, pH, Alkality

Sodium Bromid - granulát, 2 kg

 

 
CENA

 150 EUR