Languages

GARANTI

serviceid: 1

PRODUKTGARANTI – Wellis® Spabad

• 10 års garanti på SPA Poolens skalstruktur.
Tillverkaren lämnar 10 års garanti på att skalet behåller sin strukturella integritet och gestalt, samt att ingen vattenförlust kommer ske på grund av defekter i Spabad skal.

• 7 års garanti på Spabad inre yta.
Tillverkaren tillhandahåller användaren av Spabad en 7 års garanti mot blåsbildning, sprickor, eller delaminering.

• 3 års garanti på Spabad-kabinetten
Proizvajalec jamci, da bo kabinet masažnih bazenov brez napak v materialu za obdobje 3 let. Denna garantin täcker speci kt  agor, sprickor eller krympning. Blekning och väderslitage v ytan kommer att ske naturligt över tid. Dessa defekter täcks ej av garantin.

• 3 års läckage-garanti
Garanti lämnas beträ ande läckor från spabad rörledningsanslutningar, jetmunstycken och kopplingar.


• 3 års garanti på kontrollsystemet och bildskärmen
Tillverkaren lämnar tre års garanti på materialdefekter (inklusive upphettning) samt utförande gällande bildskärmen och kontrollsystemet. Garantin täcker inte elektriska komponenter. Säkringar, glödlampor eller packningar är därför inte inkluderade.


• 2 års garanti lämnas på spabad standard- samt tilläggskomponenter
Tillverkaren lämnar två års garanti på defekter i material samt utförande gällande pumpar, motorer, jets, luftregulatorer, ventiler och andra spakomponenter. En del komponenter, som kan bytas utan att använda verktyg, som  lter,  lterlock, spakuddar och skyddslås, täcks inte av den här garantin. De är dock garanterat fria
från defekter i material samt utförande vid leverans.


• 2 års garanti lämnas på SPA Poolens termolock
Tillverkaren lämnar 2 års garanti på fel som uppstår på grund av defekter i material eller utförande. Blekning och väderslitage v ytan kommer att ske naturligt över tid. Dessa defekter täcks ej av garantin.

• 2 års garanti lämnas på Pulsar hydroterapi-systemet
2 års garanti lämnas på defekter i material samt utförande gällande det fabriksinstallerade Pulsar hydroterapi-systemet.


• 2 års garanti lämnas på ozongeneratorn
2 års garanti lämnas från och med originella leveransdatumet på defekter i material samt utförande gällande ozongeneratorn.


• 2 års garanti lämnas på in.clears bakteriedödande system
2 års garanti lämnas på defekter i material samt utförande gällande fabriksinstallerade in.clears bakteriedödande system.


• 2 års garanti lämnas på ljudkomponenterna
2 års garanti lämnas på defekter i material samt utförande gällande de fabriksinstallerade ljudkomponenterna (som nätaggregat, högtalare, sladdar, etc.).

• 2 års garanti lämnas på LED-belysningen
2 års garanti lämnas på defekter i material eller utförande gällande den fabriksinstallerade LED-belysningen.


• 2 års garanti lämnas på UV-C desinfi ceringssystemet
2 års garanti lämnas på defekter i material samt utförande gällande det fabriksinstallerade UV-C desin ceringssystemet. Den här garantin täcker inte lampan i UV-C-systemet.


• 1 års garanti lämnas på lampan i UV-C-systemet
Vanligtvis är livslängden på en UV-C-lampa 5000 timmar, men det beror på hur den används. Tillverkaren lämnar 1 års garanti på UV-C-lampan.


Garantins omfattning
Den här garantin omfattar endast ursprungsägaren när spabad blir fakturerad och levererad. Den här garantin börjar gälla från det datum att fabriksfakturan för spabad har blivit upprättad. Den här garantin upphör att gälla vid byte av ägare före utgångsdatumet för garantiperioden.


Begränsningar
1. Den här garantin täcker inte skador som har orsakats av misskötsel, avsaknad av underhåll eller kalkbeläggningar.

2. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ersätta defekta delar med fabriks- eller återanvända delar.

3. Tillverkaren är inte ansvarig för några skador orsakade av förändringar eller modieringar gjorda av användaren.

4. Radiomottagning täcks inte av garantin eftersom mottagningen är beroende av lokala förhållanden. Den mottagna signalen kan försämras om det  nns högspänningsledningar i närheten.

5. Proizvajalec zagotavlja 1 leto splošne garancije za vsak nadomestni del masažnega bazena.

6. Spabads garanti täcker inte defekter, skador eller fel orsakade av bud, installatör, användare, eller andra personer, husdjur, eller gnagare, eller orsakas av, utan begränsningar, något av följande: vårdslös hantering (lyft av enheten i rörsystemet, skada av ytbehandligen, etc.) inklusive ens egen försumlighet; modi ering av något slag på grund av vilken anledning som helst (inklusive modi ering för att uppnå lokala bestämmelser); felaktig installation (inklusive installation som inte överrensstämmer med de instruktioner och speci kationer som medföljer enheten); kopplingar levererade av installatören av utrustningen; felaktig spänningsmatning eller otillåten elektrisk modi kation; missbruk; felaktig användning, eller avsaknad av ordentligt rutinmässigt underhåll; användning av enheten utan speci erat minimala mängd vatten eller olämplig vattentemperatur; användning
av abrasivmedel eller olämpliga rengöringsmedel; eller force majeure, som blixtar, översvämmningar, jordbävningar, etc.

7. Därutöver, tillverkan är inte ansvarig för oförutsedda eller påföljande skador eller förluster som uppkommer på grund av vilken anledning som helst (exemplvis vattenskador på matta, tak, kakel, marmor, följdskador/följdförluster, etc.) inklusive ens egen försumlighet; skador på, aktar, eller resulterar från: plåtdelar när pool och/eller spa-kemikalier används i enheten eller hårdvattens förhållanden; frivillig badutrustning som inte är tillverkad av Företaget men tillhändahållen av återförsäljaren;
installatör eller Företaget; enhetens tidigare användan som funktionsdugligt visningsexemplar; eller defekter som skulle ha upptäckts före installation.

8. Den här garantin täcker inte: arbetskraft, transport, eller andra kostnader som tillkommer vid borttagning och/eller återinstallation av den ursprungliga enheten och/eller installation av en ersättningsenhet; all kostnad som är relaterad till att möjliggöra reparationer; eller följdskador, inklusive förlorad försäljning, vinst eller
a ärsnytta av något slag under några som helt omständigheter. SPA Pool-enheter är exkluderade från allt slags garantitäckande om några tillägg, raderingar, eller modi kationer av någon typ överhuvudtaget har gjorts på enheten (eller någon komponent).

9. Den här garantin täcker inte defekter eller skador som uppkommer på grund av normalt slitage, felaktig installation, modi ering utan tillverkarens skriftliga tillåtelse, olycka, missbruk, kommersiellt eller industriellt bruk, bruk av tillbehör som inte har blivit godkänt av tillverkaren, misslyckan att följa användarmanualen, eller
försök till eller gjorda reparationer av någon annan än en godkänd representant för tillverkaren.


Utförande av garanti
Vid garantiärenden, kontakta din återförsäljare. Om du inte kan erhålla service från din återförsäljare, var god och kontakta tillverkaren.

TAGGAR